• VIII Osan Cross Mountain
  • XII Carrera por Montaña Peña Canciás
  • IV Carrera “O viento rondador”
  • IV Vuelta del Último Bucardo
  • VIII Carrera Paso del Onso
  • XI Puyada a Oturia
  • 2º Maratón Blanco Jacetania